Hướng dẫn cách chuyển đổi phép chia cho số có 2 chữ số thành phép chia cho số có 1 chữ số.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/