Tâm huyết đầu tư công nghệ xây dựng mới EVG 3D PANEL để đem lại những công trình chịu được tác động của thiên tai bão lũ.
* Vật liệu xây dựng EVG 3D là tấm vật liệu xây dựng đạt chuẩn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7575.1.3 2007.
* Vật liệu xây dựng EVG 3D tuân thủ, đáp ứng Luật tiết kiệm Năng lượng trong xây dựng ban hành năm 2012.
* vật liệu xây dựng EVG 3D là vật liệu không nung có kết cấu bê tông lưới thép chịu lực toàn khối ..vv.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/