Giới thiêu cây sanh bonsai: đây là loại cây phát triển rất mạnh, người chơi cây rất chuộng. uốn tạo dáng cây thế long đàn phượng vũ: thân long uốn lượn nhiều và cao hơn thân phụng, đây là cây 2 thân (có thể tạo thế này bằng 2 cây), thay đất cho cây vì cây trồng đã khá lâu.
#sonmythobonsai#bonsai#câysanh#thế longđànphượngvũ

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/