Hello các bạn, Trong video này mình muốn giúp các bạn những từ vựng hàng ngày liên quan đến ăn. Tuy rằng mình không có thể nói hết về từ vựng liên quan đến ăn trong video này (có thễ tập khác trong tương lai) mình nghĩ có một số từ vừa thú vị và thực tế để các bạn giao tiếp hàng ngày cho sành điệu hơn. I hope you like it!

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/