câu chuyện kể về sự hình thành của Cầu Vồng. Tại sao cầu vồng có 7 màu khác nhau.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/doc-truyen/