Bác Sĩ Lương Lễ Hoàng trả lời thắc mắc của bạn xem đài về căn bệnh tiểu đường. Rất hữu ích, dễ hiểu !

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/