XEM NGƯỜI NHẬT LÀM LÚA JIN CHO CÂY TÙNG
HỌ LÀM LÚA JIN RẤT TỈ MỈ VÀ CẦU KỲ ĐÓ CŨNG LÀ MỘT PHẦN LÀM NÊN VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN CHO CÂY TÙNG

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/