Bê tông bọt có thành phần là 20% bọt biển. Độ bền nén của bê tông bọt xác định ở 28 ngày, dao động từ 0,2 đến 10 N / mm2 hoặc có thể cao hơn.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/