CLB Tri thức đời sống – Hội người mù TP Hà Nội
– Chủ đề: Tuyên truyền luật đất đai
– Báo cáo viên: Luật sư Nguyễn Văn Hà (Điện thoại: 0913531220)

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/