Dịch + Edit: Bưởi.
Tác giả: Maiki Sachi.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/doc-truyen/