Nếu chưa biết snot, phlegm, và boogers là gì thì bạn PHẢI xem video này.
Ủng hộ kênh này:
Mua áo phông:

“Laconic Granny”
Kevin MacLeod (incompetech.com)
Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/