Đỗ Kim Phúc | Dạy Bóng Đá Nghệ Thuật: Hướng Dẫn Tâng Bóng Vòng Chân Ronaldinho.
Bước 1: Thả bóng xuống và vòng chân qua bóng.
Bước 2: Dùng mu bàn chân kéo bóng lên. Kéo cho bóng xoáy theo mu bàn chân và đi lên.
Bước 3: Kéo bóng lên và đỡ lại. Kéo cho bóng xoáy lên, vòng qua và đỡ lại.
——————————————————————————————————–
Tổng Hợp Dạy Bóng Đá Nghệ Thuật – Đỗ Kim Phúc:
Tổng Hợp Biểu Diễn Tâng Bóng Nghệ Thuật – Đỗ Kim Phúc:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/bong-da/