Các sản phẩm gạch GẠCH BLOCK, GẠCH ÉP THỦY LỰC, GẠCH LÁT NỀN ĐƯỜNG, GẠCH LÁT SÂN VƯỜN, GẠCH LÁT VỈA HÈ
GẠCH TERRAZZO, GẠCH TRỒNG CỎ, GẠCH XÂY

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/