Truyện ma có thật mới KIẾP ÂM PHỦ kể về những hồn ma chưa được đầu thai làm người do những nỗi oan ức vẫn còn, vậy những hồn ma đó sẽ làm gì chúng ta cùng đón nghe truyện qua giọng đọc Đình Soạn.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/doc-truyen/