Đỗ Kim Phúc | Dạy Bóng Đá Nghệ Thuật | Gắp Bóng Qua Đầu.
Bước 1: Kẹp bóng và kéo bóng lên.
Bước 2: Hất Bóng Bằng Gót
——————————————————————————————————–
Tổng Hợp Dạy Bóng Đá Nghệ Thuật – Đỗ Kim Phúc:
Tổng Hợp Biểu Diễn Tâng Bóng Nghệ Thuật – Đỗ Kim Phúc:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/bong-da/