Học sinh yêu văn, ai cũng ấn tượng cách giảng dạy và phông kiến thức sâu, rộng của thầy. Văn học cũng có mẹo, chắc chắn các em sẽ viết hay nhất có thể trong các kỳ thi.
Khám phá ngay:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/