Toán bộ kiến thức về động chất điểm – Vật lý lớp 10 được Thầy Phạm Quốc Toản tóm tắt cô đọng với đầy đủ kiến thức và công thức Chuyển động cơ, Chuyển động thẳng đều, Chuyển động thẳng. Biến đổi đều, Sự rơi tự do, Chuyển động tròn đều
Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Sai số của phép đo các đại lượng vật lí. Xem tất cả bài giảng lớp 10 của Thầy Toản ở đây:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/giao-duc/