Các bến bãi tập kết vật liệu trái phép đã được xử lý cuối năm 2018, tuy nhiên thời gian gần đây, hoạt động này lại được tái diễn.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: [email protected]

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/