Hệ thống phân độ CGA trong đó C là nguyên nhâ, G là mức lọc cầu thận, A là albumin niệu, là hệ thông đơn giản, dầy đủ. Mức lọc cầu thận là chỉ số đơn giản, tonaf diện nhất để đánh giá chức năng thận và phân độ suy thận. Cùng tìm hiểu khái niệm về mức lọc cầu thận, độ thanh thải cầu thận, các công thức ước tính mức lọc cầu thận

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/