(VTC14) – Các bệnh lý tim mạch đã và đang là bệnh thường gặp nhất ở các nước phát triển cũng như đang phát triển, là một trong những nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao. Tuy nhiên, hiện các kỹ thuật chuẩn đoán và điều trị tim mạch của Việt Nam nói chung và tim mạch học can thiệp Việt Nam nói riêng đang phát triển với tầm cỡ y học thế giới giúp cứu sống hàng ngàn bệnh nhân tim mạch mỗi năm.

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/