VTC1 | Lần đầu tiên Quốc hội đã dành thời gian ở hội trường để xem một đoạn Videoclip dài hơn 20 phút phản ánh những bất cập trong quản lý đất đai tại khu đô thị mà ở đó nhiều vấn đề về quy hoạch thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng đã được đề cập với một cái kết chung.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/xay-dung/