Lợn thương phẩm 50 kg/ con. Lợn ho, thở hóp bụng, sốt 41 độ, mũi có dịch nhầy. Mổ ra thanh quản có dịch, phổi tụ huyết, màng bao tim tích nước, gan hơi sưng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/chua-benh/