Dựa trên một câu chuyện có thật của một học viên trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Subcribe:

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/doc-truyen/