Đăng lại thôi… Mong là mấy cưng xem được…
Kênh này sẽ là kênh mới của Nấm… Hè sẽ chuyển tất cả sang đây…

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/doc-truyen/