Cây si lúc mua thân bé tý giá đã 1,7 tr, giờ 5 triệu không bán.
#bonsaichannel

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/