Thử ghép rễ cây sanh vào thân cây si bị thiếu

Nguồn: https://daejeon-oecd2015.org/

Xem thêm bài viết khác: https://daejeon-oecd2015.org/category/cay-canh/